Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Slovo preklady v rôznych jazykoch 2726
Aký je rozdiel medzi prekladom textu a tlmočením? 2523
Čo je obyčajný preklad textu? 2962
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2753
Aký preklad textu potrebujem? 2940
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2770
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál textu? 2811
Kto mi urobí overenú kópiu preloženého textu? 2795
Kto mi povie, aký text musím predložiť k súdnoznaleckému prekladu? 2861
Čo je „superlegalizácia“ preloženého textu? 3080
Čo je to „Apostille“? 2804
Potrebujem Apostille? 3012
Potrebujem preklad Apostille? 2412
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2279
Ako sa stanovuje cena prekladu textu? 2717
Čo je „normostrana“ pri prekladoch textov? 2765
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2677
Čo je „polygrafická korektúra“ preložených textov? 2600
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 2290
Ako rýchlo je možné preklad textu vyhotoviť? 2535
Ako môžem požiadať o preklad textov? 2144
Platba za preklad textov 1911
Prečo berieme za preklady textov 100% zálohu? 1344
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1254
Čo je simultánne tlmočenie? 1549
Čo je konferenčný hovor? 1050
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1035
Prečo nezasielame vyhotovené preklady textov poštou do zahraničia? 1561
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 881
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 2234
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 880

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.