0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Slovo preklady v rôznych jazykoch 2854
Aký je rozdiel medzi prekladom textu a tlmočením? 2613
Čo je obyčajný preklad textu? 3092
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2877
Aký preklad textu potrebujem? 3068
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2892
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál textu? 2914
Kto mi urobí overenú kópiu preloženého textu? 2906
Kto mi povie, aký text musím predložiť k súdnoznaleckému prekladu? 2972
Čo je „superlegalizácia“ preloženého textu? 3238
Čo je to „Apostille“? 2927
Potrebujem Apostille? 3235
Potrebujem preklad Apostille? 2504
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2369
Ako sa stanovuje cena prekladu textu? 2876
Čo je „normostrana“ pri prekladoch textov? 2905
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2796
Čo je „polygrafická korektúra“ preložených textov? 2747
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 2383
Ako rýchlo je možné preklad textu vyhotoviť? 2644
Ako môžem požiadať o preklad textov? 2238
Platba za preklad textov 2000
Prečo berieme za preklady textov 100% zálohu? 1411
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1308
Čo je simultánne tlmočenie? 1605
Čo je konferenčný hovor? 1099
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1096
Prečo nezasielame vyhotovené preklady textov poštou do zahraničia? 1638
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 925
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 2321
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 923

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.