0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Slovo preklady v rôznych jazykoch 2976
Aký je rozdiel medzi prekladom textu a tlmočením? 2701
Čo je obyčajný preklad textu? 3209
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 3009
Aký preklad textu potrebujem? 3183
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 3016
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál textu? 3003
Kto mi urobí overenú kópiu preloženého textu? 3014
Kto mi povie, aký text musím predložiť k súdnoznaleckému prekladu? 3078
Čo je „superlegalizácia“ preloženého textu? 3411
Čo je to „Apostille“? 3041
Potrebujem Apostille? 3415
Potrebujem preklad Apostille? 2587
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2462
Ako sa stanovuje cena prekladu textu? 3024
Čo je „normostrana“ pri prekladoch textov? 3041
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2912
Čo je „polygrafická korektúra“ preložených textov? 2853
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 2472
Ako rýchlo je možné preklad textu vyhotoviť? 2756
Ako môžem požiadať o preklad textov? 2308
Platba za preklad textov 2083
Prečo berieme za preklady textov 100% zálohu? 1472
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1355
Čo je simultánne tlmočenie? 1666
Čo je konferenčný hovor? 1158
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1154
Prečo nezasielame vyhotovené preklady textov poštou do zahraničia? 1725
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 970
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 2425
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 978

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.