Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Slovo preklady v rôznych jazykoch 2268
Aký je rozdiel medzi prekladom textu a tlmočením? 2182
Čo je obyčajný preklad textu? 2522
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2350
Aký preklad textu potrebujem? 2536
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2354
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál textu? 2441
Kto mi urobí overenú kópiu preloženého textu? 2403
Kto mi povie, aký text musím predložiť k súdnoznaleckému prekladu? 2473
Čo je „superlegalizácia“ preloženého textu? 2592
Čo je to „Apostille“? 2395
Potrebujem Apostille? 2417
Potrebujem preklad Apostille? 2058
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 1965
Ako sa stanovuje cena prekladu textu? 2277
Čo je „normostrana“ pri prekladoch textov? 2339
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2263
Čo je „polygrafická korektúra“ preložených textov? 2212
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 1968
Ako rýchlo je možné preklad textu vyhotoviť? 2186
Ako môžem požiadať o preklad textov? 1824
Platba za preklad textov 1645
Prečo berieme za preklady textov 100% zálohu? 1190
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1128
Čo je simultánne tlmočenie? 1415
Čo je konferenčný hovor? 909
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 885
Prečo nezasielame vyhotovené preklady textov poštou do zahraničia? 1385
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 798
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 2014
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 781

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.