0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Slovo preklady v rôznych jazykoch 3088
Aký je rozdiel medzi prekladom textu a tlmočením? 2793
Čo je obyčajný preklad textu? 3310
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 3108
Aký preklad textu potrebujem? 3277
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 3133
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál textu? 3097
Kto mi urobí overenú kópiu preloženého textu? 3112
Kto mi povie, aký text musím predložiť k súdnoznaleckému prekladu? 3186
Čo je „superlegalizácia“ preloženého textu? 3552
Čo je to „Apostille“? 3159
Potrebujem Apostille? 3567
Potrebujem preklad Apostille? 2676
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2546
Ako sa stanovuje cena prekladu textu? 3150
Čo je „normostrana“ pri prekladoch textov? 3198
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 3009
Čo je „polygrafická korektúra“ preložených textov? 2959
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 2555
Ako rýchlo je možné preklad textu vyhotoviť? 2852
Ako môžem požiadať o preklad textov? 2380
Platba za preklad textov 2155
Prečo berieme za preklady textov 100% zálohu? 1533
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1413
Čo je simultánne tlmočenie? 1736
Čo je konferenčný hovor? 1219
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1227
Prečo nezasielame vyhotovené preklady textov poštou do zahraničia? 1812
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 1024
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 2517
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 1024

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.