Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Slovo preklady v rôznych jazykoch 2530
Aký je rozdiel medzi prekladom textu a tlmočením? 2392
Čo je obyčajný preklad textu? 2781
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2590
Aký preklad textu potrebujem? 2770
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2591
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál textu? 2666
Kto mi urobí overenú kópiu preloženého textu? 2630
Kto mi povie, aký text musím predložiť k súdnoznaleckému prekladu? 2704
Čo je „superlegalizácia“ preloženého textu? 2888
Čo je to „Apostille“? 2635
Potrebujem Apostille? 2756
Potrebujem preklad Apostille? 2274
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2165
Ako sa stanovuje cena prekladu textu? 2541
Čo je „normostrana“ pri prekladoch textov? 2586
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2517
Čo je „polygrafická korektúra“ preložených textov? 2445
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 2168
Ako rýchlo je možné preklad textu vyhotoviť? 2407
Ako môžem požiadať o preklad textov? 1995
Platba za preklad textov 1802
Prečo berieme za preklady textov 100% zálohu? 1263
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1190
Čo je simultánne tlmočenie? 1476
Čo je konferenčný hovor? 977
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 959
Prečo nezasielame vyhotovené preklady textov poštou do zahraničia? 1473
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 839
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 2130
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 833

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.