Skip to main content

profesionálne preklady a tlmočenie

0903 406 457   Po-Pia: 08:30-16:00      

prekladateľské služby

korektúry prekladov textov

Korektúry prekladov textov vykonávame automaticky

Korektúra je činnosť, ktorá sa u nás robí po každom preklade textu a je štandardnou súčasťou všetkých našich prekladov. Prvotnú korektúru vykonáva samotný prekladateľ textu, súčasťou tejto korektúry je predovšetkým základná kontrola gramatiky, štylistiky, konzistentnosti a logiky preloženého textu. V prípade potreby sa robí aj druhá a tretia korektúra.

V našej prekladateľskej a tlmočníckej agentúre vykonávame 3 úrovne korektúr:

  • štandardné korektúry, ktoré sú súčasťou už samotného prekladu textu,
  • druhotné korektúry, ktoré vykonáva ďalší profesionálny prekladateľ,
  • korektúry rodenými hovorcami.

Druhú korektúru textu vykonáva ďalší prekladateľ, ktorý ovláda obidva jazyky a vyzná sa v prekladanej problematike. Porovnáva sa pôvodný text a preložený text. Výrazne dbáme na kvalitu prekladu, za určité množstvo dodatočných opráv sa prekladateľovi v minulosti strhávala časť odmeny za preklad. V posledných rokoch máme vyprofilovanú skupinu kvalitných a spoľahlivých prekladateľov, ktorí stavajú predovšetkým na odbornosti, skúsenostiach z praxe a svoju prácu robia profesionálne a precízne.

Viac informácií o korektúrach rodeným hovorcom a cenách si môžete prečítať tu...

Prečo nerobíme korektúry na texty prinesené zákazníkom?

Často sa stáva, že si zákazník donesie svoj preložený text a chce, aby sme mu naňho urobili korektúru. Toto nerobíme, pretože z dlhoročnej skúsenosti už vieme, že bežné zákaznícke preklady sú veľmi zlé a odporúčame text preložiť úplne nanovo. Lacnejšie vyjde urobiť nový preklad ako pracne opravovať zákaznícky preklad, porovnávať ho s originálnym textom a náročne meniť, upravovať, štylisticky a gramaticky ladiť. Je to ako rekonštrukcia starej budovy, ktorá väčšinou vyjde drahšie ako postavenie novej modernej budovy od úplného začiatku.

Potrebujete ďalšie informácie? Kontaktujte nás...