Skip to main content

profesionálne preklady a tlmočenie

0903 406 457   Po-Pia: 08:30-16:00      

prekladateľské služby

preklady textov

Preklady textov do slovenčiny a zo slovenčiny

V našej agentúre prekladáme do a z viac ako 40 svetových jazykov. V prípade požiadavky vieme zabezpečiť preklad aj do neštandardných a menej používaných jazykov.

Dokumenty, ktoré prekladáme najčastejšie

 • úradné a súdne preklady / overené preklady

 • preklady výpisov z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte

 • obyčajné preklady textov

 • preklady textov zo spoločenského života

 • preklady textov z právnej oblasti, rozsudky

 • preklady spoločenských zmlúv, kontraktov a dohôd

 • preklady odborných publikácií

 • preklady návodov na obsluhu

 • preklady textov zo súkromnej a podnikateľskej oblasti

 • preklady osvedčení o štátnej skúške, vysvedčení

 • preklady študijných programov a výsledkov, potvrdení o návšteve školy

 • preklady rodných a sobášnych listov

 • preklady certifikátov, úradných textov

 • preklady uznesení a rozhodnutí

 • preklady iných textov podľa požiadaviek

Cena prekladov od 12,00 €

Informácie o cenách a zľavách na preklady textov
a tlmočenie v našej agentúre si môžete prečítať tu...

V ktorých cudzích jazykoch robíme preklady textov?

Zoznam jazykových kombinácií, v ktorých robíme preklady, zobrazíte kliknutím na položky nižšie.

PREKLAD ZO SLOVENČINY

albánsko-slovenský preklad
anglicko-slovenský preklad
arabsko-slovenský preklad
arménsko-slovenský preklad
bulharsko-slovenský preklad
česko-slovenský preklad
čínsko-slovenský preklad
dánsko-slovenský preklad
francúzsko-slovenský preklad
fínsko-slovenský preklad
grécko-slovenský preklad
hebrejsko-slovenský preklad
holandsko-slovenský preklad
chorvátsko-slovenský preklad
indonézsko-slovenský preklad
japonsko-slovenský preklad
latinsko-slovenský preklad
macedónsko-slovenský preklad
maďarsko-slovenský preklad
nemecko-slovenský preklad
nórsko-slovenský preklad
perzsko-slovenský preklad
poľsko-slovenský preklad
rumunsko-slovenský preklad
rusko-slovenský preklad
slovinsko-slovenský preklad
srbsko-slovenský preklad
španielsko-slovenský preklad
švédsko-slovenský preklad
taliansko-slovenský preklad
turecko-slovenský preklad
ukrajinsko-slovenský preklad
vietnamsko-slovenský preklad

PREKLAD DO SLOVENČINY

slovensko-albánsky preklad
slovensko-anglický preklad
slovensko-arabský preklad
slovensko-arménsky preklad
slovensko-bulharský preklad
slovensko-český preklad
slovensko-čínsky preklad
slovensko-dánsky preklad
slovensko-francúzky preklad
slovensko-fínsky preklad
slovensko-grécky preklad
slovensko-hebrejský preklad
slovensko-holandský preklad
slovensko-chorvátsky preklad
slovensko-indonézsky preklad
slovensko-japonský preklad
slovensko-latinský preklad
slovensko-macedónsky preklad
slovensko-maďarský preklad
slovensko-nemecký preklad
slovensko-nórsky preklad
slovensko-perzský preklad
slovensko-poľský preklad
slovensko-rumunský preklad
slovensko-ruský preklad
slovensko-slovinský preklad
slovensko-srbský preklad
slovensko-španielsky preklad
slovensko-švédsky preklad
slovensko-taliansky preklad
slovensko-turecký preklad
slovenský-ukrajinský preklad
slovensko-vietnamský preklad

Ak sa v zozname nenachádza jazyk, do ktorého alebo z ktorého potrebujete urobiť preklad, kontaktujte nás... V takomto prípade je potrebné zaslať aj text, ktorý má byť predmetom prekladateľského úkonu. Vašu požiadavku a naše možnosti na jej kvalitné splnenie posúdime individuálne a predložíme vám našu cenovú ponuku a dodaciu lehotu. Naši prekladatelia...

pozrite si krátke video o prekladoch a prekladateľoch

Potrebujete ďalšie informácie? Kontaktujte nás...