Skip to main content

profesionálne preklady a tlmočenie

0903 406 457   Po-Pia: 08:30-16:00      

tlmočnícke služby

Tlmočenie

Tlmočíme do slovenčiny a zo slovenčiny

Naša prekladateľská a tlmočnícka agentúra TOP poskytuje konsekutívne tlmočenie aj simultánne tlmočenie, predovšetkým zo slovenského a do slovenského jazyka.

Poznámka: V praxi sa pri pomenovaní konsekutívneho tlmočenia často stretávame aj s nesprávnymi výrazmi prídavného mena ako „konzekutívny" alebo „konzekutívne tlmočenie“. Význam prídavného mena konsekutívny je „bezprostredne nasledujúci, konaný alebo vykonávaný“. Správne pomenovanie tohto typu tlmočenia je „konsekutívne tlmočenie“.

Ako tlmočíme a čo všetko tlmočíme?

 • konsekutívne tlmočenie a simultánne tlmočenie

 • tlmočíme obchodné stretnutia a obchodné rokovania

 • tlmočíme prezentácie, prednášky a semináre

 • tlmočíme spoločenské stretnutia

 • tlmočíme oficiálne rozhovory

 • tlmočíme neoficiálne rozhovory

Informácie o cene prekladov textov a tlmočenia v našej agentúre si môžete prečítať tu...

V ktorých jazykoch tlmočíme?

Zoznam jazykových kombinácií, v ktorých robíme preklady, zobrazíte kliknutím na položky nižšie.

TLMOČENIE DO SLOVENČINY

albánsko-slovenské tlmočenie
anglicko-slovenské tlmočenie
arabsko-slovenské tlmočenie
arménsko-slovenské tlmočenie
bulharsko-slovenské tlmočenie
česko-slovenské tlmočenie
čínsko-slovenské tlmočenie
dánsko-slovenské tlmočenie
francúzsko-slovenské tlmočenie
fínsko-slovenské tlmočenie
grécko-slovenské tlmočenie
hebrejsko-slovenské tlmočenie
holandsko-slovenské tlmočenie
chorvátsko-slovenské tlmočenie
indonézsko-slovenské tlmočenie
japonsko-slovenské tlmočenie
latinsko-slovenské tlmočenie
macedónsko-slovenské tlmočenie
maďarsko-slovenské tlmočenie
nemecko-slovenské tlmočenie
nórsko-slovenské tlmočenie
perzsko-slovenské tlmočenie
poľsko-slovenské tlmočenie
rumunsko-slovenské tlmočenie
rusko-slovenské tlmočenie
slovinsko-slovenské tlmočenie
srbsko-slovenské tlmočenie
španielsko-slovenské tlmočenie
švédsko-slovenské tlmočenie
taliansko-slovenské tlmočenie
turecko-slovenské tlmočenie
ukrajinsko-slovenské tlmočenie
vietnamsko-slovenské tlmočenie

TLMOČENIE ZO SLOVENČINY

slovensko-albánske tlmočenie
slovensko-anglické tlmočenie
slovensko-arabské tlmočenie
slovensko-arménske tlmočenie
slovensko-bulharské tlmočenie
slovensko-české tlmočenie
slovensko-čínske tlmočenie
slovensko-dánske tlmočenie
slovensko-francúzske tlmočenie
slovensko-fínske tlmočenie
slovensko-grécke tlmočenie
slovensko-hebrejské tlmočenie
slovensko-holandské tlmočenie
slovensko-chorvátske tlmočenie
slovensko-indonézske tlmočenie
slovensko-japonské tlmočenie
slovensko-latinské tlmočenie
slovensko-macedónske tlmočenie
slovensko-maďarské tlmočenie
slovensko-nemecké tlmočenie
slovensko-nórske tlmočenie
slovensko-perzské tlmočenie
slovensko-poľské tlmočenie
slovensko-rumunské tlmočenie
slovensko-ruské tlmočenie
slovensko-slovinské tlmočenie
slovensko-srbské tlmočenie
slovensko-španielske tlmočenie
slovensko-švédske tlmočenie
slovensko-talianske tlmočenie
slovensko-turecké tlmočenie
slovenský-ukrajinské tlmočenie
slovensko-vietnamské tlmočenie

Ak sa v zozname nenachádza jazyk, do ktorého alebo z ktorého potrebujete tlmočiť,
napíšte nám, o ktorý jazyk sa jedná...

 • výpisy z obchodného registra,
 • výpisy z registra trestov,
 • rôzne notárske doložky,
 • výpisy z katastra nehnuteľností,
 • papierová komunikácia s úradmi,
 • obchodné zmluvy a dohody,
 • osvedčenia, diplomy, vysvedčenia a certifikáty,
 • ekonomické výkazy,
 • sobášne listy,
 • rodné listy,
 • úmrtné listy.

podklady na preklad nám môžete poslať aj poštou

Ak nemôžete cestovať do Nitry, je možné texty na súdnoznalecký preklad poslať aj poštou. Do obálky je potrebné vložiť sprievodný list, obsahujúci vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, špecifikáciu, či ide o obyčajný preklad alebo súdnoznalecký a potrebnú jazykovú kombináciu. Dôležité ale je, aby ste nám predtým zavolali a dohodli si zaslanie dokumentov poštou.

Potrebujete ďalšie informácie? Kontaktujte nás...