0903 406 457

Potrebujete úradný preklad textov? Pošlite nám podklady klasickou poštou!

Vaše dokumenty na preklad máte len v papierovej podobe?

Máte dokumenty v papierovej podobe, no viete ich zoskenovať alebo odfotografovať, môžete nám ich poslať tiež elektronicky e-mailom alebo cez formulár. Do práce na preklade sa tak budeme môcť pustiť takmer okamžite.

  Čítať Ďalej ...

Preklady textov do slovenčiny a zo slovenčiny

V našej agentúre prekladáme do a z viac ako 40 svetových jazykov. V prípade požiadavky vieme zabezpečiť preklad aj do neštandardných a menej používaných jazykov.

  Čítať viac o prekladoch textov ...

Úradné preklady textov (súdne preklady, súdnoznalecké preklady, overené preklady)

Úradné preklady textov alebo nazývané aj súdne preklady, súdnoznalecké preklady, overené preklady, prípadne preklady s okrúhlou pečiatkou prekladajú súdni prekladatelia, ktorí prekladaný text a samotný preklad previažu spolu trikolórou a na záver pridajú prekladateľskú doložku a okrúhlu pečiatku, ktorá znamená, že text pôvodného dokumentu a text prekladu je totožný.

  čítať viac o úradných prekladoch ... ...

Korektúry prekladov textov vykonávame automaticky, patria medzi štandardy našej spolupráce

V našej prekladateľskej a tlmočníckej agentúre vykonávame 3 úrovne korektúr:

  •   štandardné korektúry, ktoré sú súčasťou už samotného prekladu textu,
  •   druhotné korektúry, ktoré vykonáva ďalší profesionálny prekladateľ,
  •   a korektúry rodenými hovorcami.
  •   Čítať viac o korektúrach prekladov ...