Skip to main content

profesionálne preklady a tlmočenie

0903 406 457   Po-Pia: 08:30-16:00      

prekladateľské služby

úradné preklady textov

Úradné preklady textov (súdne preklady, súdnoznalecké preklady, overené preklady)

Úradné preklady textov alebo nazývané aj súdne preklady, súdnoznalecké preklady, overené preklady, prípadne preklady s okrúhlou pečiatkou prekladajú súdni prekladatelia, ktorí prekladaný text a samotný preklad previažu spolu trikolórou a na záver pridajú prekladateľskú doložku a okrúhlu pečiatku, ktorá znamená, že text pôvodného dokumentu a text prekladu je totožný.

Úradní prekladatelia - súdni prekladatelia

Úradní prekladatelia (súdni prekladatelia, súdnoznaleckí prekladatelia) sú tí prekladatelia, ktorým na základe skúšok pridelilo Ministerstvo spravodlivosti pečiatku, ktorá ich oprávňuje potvrdzovať, že text pôvodného dokumentu a text preloženého dokumentu má rovnaký obsah.

Jazyky úradných prekladov

Úradný prekladateľ - súdny prekladateľ vykonáva preklad úradných textov a dokumentov, alebo súdnych dokumentov. Najčastejšie sa robia úradne preklady textov z/do nemčiny, úradne preklady z/do angličtiny. Občas sa objavia požiadavky na úradný, či súdny preklad aj na iné cudzie jazyky, napríklad do francúzštiny, španielčiny a pod.

Úradný preklad rýchlo?

Potrebujete úradný alebo súdny preklad? Vieme vám ho rýchlo preložiť...

Aké typy úradných textov a dokumentov sa najčastejšie prekladajú?

 • výpisy z obchodného registra,
 • výpisy z registra trestov,
 • rôzne notárske doložky,
 • výpisy z katastra nehnuteľností,
 • papierová komunikácia s úradmi,
 • obchodné zmluvy a dohody,
 • osvedčenia, diplomy, vysvedčenia a certifikáty,
 • ekonomické výkazy,
 • sobášne listy,
 • rodné listy,
 • úmrtné listy.

podklady na preklad nám môžete poslať aj poštou

Ak nemôžete cestovať do Nitry, je možné texty na súdnoznalecký preklad poslať aj poštou. Do obálky je potrebné vložiť sprievodný list, obsahujúci vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, špecifikáciu, či ide o obyčajný preklad alebo súdnoznalecký a potrebnú jazykovú kombináciu. Dôležité ale je, aby ste nám predtým zavolali a dohodli si zaslanie dokumentov poštou.

Potrebujete ďalšie informácie? Kontaktujte nás...