Skip to main content

profesionálne preklady a tlmočenie

0903 406 457   Po-Pia: 08:30-16:00      

Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka?

témy odpovede: tlmočenie

V prípade uzavretia manželstva s cudzincom, ktorý neovláda slovenský jazyk, je potrebný pri obrade aj tlmočník, ktorý celý obrad preloží do jazyka cudzinca. Zápisnicu o uzavretí manželstva potom podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky súdneho tlmočníka.

V niektorých prípadoch môžu tlmočiť sobáš aj tlmočníci bez pečiatky, po splnomocnení priamo matrikou. O takejto možnosti sa treba informovať na príslušnej matrike.

Potrebujem k sobášu súdneho prekladateľa?

Máte ďalšie otázky k téme - Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka?

Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, skúste si prezrieť aj zvyšné otázky a odpovede. Ak ste odpoveď na vašu otázku nenašli, môžete nás kontaktovať aj týmto formulárom.

The reCAPTCHA plugin is not configured properly.

Z ďalších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení