Čo znamená súdnoznalecký preklad textov (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou)

Súdnoznalecký preklad textu je vyhotovený súdnym prekladateľom, ktorému na základe skúšok pridelilo Ministerstvo spravodlivosti pečiatku, ktorá ho oprávňuje potvrdzovať, že text pôvodného dokumentu a text prekladu je totožný.

Súdny preklad textov

(niekedy nazývaný úradný preklad textu, preklad s okrúhlou pečiatkou, overený preklad textu) je typ prekladu dokumentu, ktorý vyžadujú najmä úrady (slovenské, zahraničné) a iné inštitúcie. Súdny preklad je najčastejšie vyžadovaný u dokumentov ako sú diplomy, rodné a sobášne listy, výpisy z registra trestov atď. Preklad môže vyhotoviť iba prekladateľ, ktorý bol menovaný súdom na vyhotovovanie súdnych prekladov.

a.TOP preklady textu právnych dokumentov aké potrebujete. Aj preklady textov na právnych dokumentov bývajú žiadané ako úradné preklady (súdne preklady, overené preklady, súdnoznalecké preklady alebo úradné preklady s okrúhlou pečiatkou). Medzi preklady textu právnych dokumentov patria napríklad: preklad výpisu z registra trestov, preklady rozsudkov, preklad výpisu z katastra nehnuteľností, a iné preklady textov z právnej sféry.

Súdny preklad vyzerá tak, že originálny dokument je neodlučiteľne zviazaný s prekladom a opatrený doložkou, podpisom a pečaťou prekladateľa. Najčastejšie je preklad viazaný trikolórovou šnúrkou, ale môže byť tiež prešitý zošívačkou pod. Prekladateľská doložka obsahuje potvrdenie prekladateľa, že je menovaný súdom na vyhotovovanie overených prekladov (je v nej uvedené, kedy a ktorý súd ho vymenoval, ďalej pod akým číslom je preklad zanesený do prekladateľského denníka prekladateľa, ktorý preklad vyhotovil)

Najčastejšie žiadané jazyky prekladov textu sú samozrejme nemecký, anglický, francúzsky, maďarský, taliansky a španielsky. Preklady textov vám samozrejme vyhotovíme aj v ostatných používaných jazykoch, stačí, keď nám dáte vedieť, ktorý cieľový jazyk potrebujete. Môžu to byť tieto jazyky albánsky, arabský, arménsky, bulharský, český, čínsky, dánsky, fínsky, grécky, hebrejský, holandský, chorvátsky, indonézsky, japonský, latinský, macedónsky a samozrejme aj preklady textov v ďalších jazykoch.

Keďže viazanie preklade by malo byť neoddeliteľné, u niektorých dôležitých dokumentov (diplomy, rodné listy atď.) sa odporúča dať namiesto originálneho dokumentu jeho notársku kópiu.

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.