0903 406 457

Čo je „polygrafická korektúra“ preložených textov?

Polygrafická korektúra pred tlačou alebo publikovaním preloženého textu, pomôže odstrániť prípadné preklepy, chýbajúce písmená, nesprávne rozdelenie slov na konci riadkov atď., čo sa môže stáť pri tlači preloženého textu nemalé peniaze.

Predtlačová korektúra (polygrafická kontrola) pred tlačou alebo publikovaním preloženého textu. Zameriava sa na kontrolu dodržiavania typografických zvyklostí daného jazyka, formátovanie, delenie slov a nedostatky vzniknuté pri grafickom spracovaní textu.

a.TOP preklady textu študijných dokumentov aké potrebujete. Aj preklady textov na študijných dokumentoch bývajú žiadané ako úradné preklady (súdne preklady, overené preklady, súdnoznalecké preklady alebo úradné preklady s okrúhlou pečiatkou). Medzi preklady textu študijných dokumentov patria napríklad preklady osvedčení o štátnej skúške, preklady vysvedčení, preklady textov študijných programov, preklady potvrdení o návšteve školy. Ďalšie typy prekladov textov.

Typy opráv:
odstránenie objektívnych chýb (preklepov, prehreškov proti pravidlám sadzby či pravopisu a pod.) vecná či štylistická revízia

Rozdelenie korektúr:
JAZYKOVÁ → kontrola terminológie, štýlu, gramatiky, zrozumiteľnosti, dodržanie grafickej úpravy a odstránenie drobných chýb a preklepov)
ODBORNÁ → kontrola realizovaná odborníkom (odborné termíny, vyjadrovanie)
PREDTLAČOVÁ → záverečná korektúra pred tlačou alebo publikovaním, odstránenie typografických chýb

Najčastejšie žiadané jazyky prekladov textu sú samozrejme nemecký, anglický, francúzsky, maďarský, taliansky a španielsky. Preklady textov vám samozrejme vyhotovíme aj v ostatných používaných jazykoch, stačí, keď nám dáte vedieť, ktorý cieľový jazyk potrebujete. Môžu to byť tieto jazyky: indonézsko-slovenský preklad, slovensko-indonézsky preklad, japonsko-slovenský preklad textu, slovensko-japonský preklad textu, latinsko-slovenský preklad, slovensko-latinský preklad, macedónsko-slovenský preklad textov, slovensko-macedónsky preklad textov, maďarsko-slovenský preklad, slovensko-maďarský preklad, nemecko-slovenský preklad textu, slovensko-nemecký preklad textu, nórsko-slovenský preklad, slovensko-nórsky preklad, perzsko-slovenský preklad textov, slovensko-perzský preklad textov, poľsko-slovenský preklad, slovensko-poľský preklad a samozrejme aj preklady textov v ďalších jazykoch.

Korektúra preložených textov pred tlačou je veľmi dôležitá. Korektori musia striktne dodržiavať určité pravidlá a správne používať korektorské znamienka. S dobrou korektúrou viete ušetriť veľa času a peňazí.

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.