0903 406 457

Čo je „polygrafická korektúra“ preložených textov?

Polygrafická korektúra pred tlačou alebo publikovaním preloženého textu, pomôže odstrániť prípadné preklepy, chýbajúce písmená, nesprávne rozdelenie slov na konci riadkov atď., čo sa môže stáť pri tlači preloženého textu nemalé peniaze.

Predtlačová korektúra (polygrafická kontrola) pred tlačou alebo publikovaním preloženého textu. Zameriava sa na kontrolu dodržiavania typografických zvyklostí daného jazyka, formátovanie, delenie slov a nedostatky vzniknuté pri grafickom spracovaní textu.

a.TOP preklady textu podnikateľských dokumentov aké potrebujete. Aj preklady textov na podnikateľských dokumentoch bývajú žiadané ako úradné preklady (súdne preklady, overené preklady, súdnoznalecké preklady alebo úradné preklady s okrúhlou pečiatkou). Medzi preklady textu podnikateľských dokumentov patria napríklad preklady certifikátov, preklady textu uznesení a rozhodnutí, preklady obchodných zmlúv, preklad zmluvy o dielo, preklady textov kontraktov, preklady textov dohôd, preklad výpisu z obchodného registra, preklad výpisu zo živnostenského registra, preklady textov manuálov a návodov na použitie, ptreklady technických popisov produktov a iné preklady textov z podnikateľskej a firemnej sféry.

Typy opráv:
odstránenie objektívnych chýb (preklepov, prehreškov proti pravidlám sadzby či pravopisu a pod.) vecná či štylistická revízia

Rozdelenie korektúr:
JAZYKOVÁ → kontrola terminológie, štýlu, gramatiky, zrozumiteľnosti, dodržanie grafickej úpravy a odstránenie drobných chýb a preklepov)
ODBORNÁ → kontrola realizovaná odborníkom (odborné termíny, vyjadrovanie)
PREDTLAČOVÁ → záverečná korektúra pred tlačou alebo publikovaním, odstránenie typografických chýb

Najčastejšie žiadané jazyky prekladov textu sú samozrejme nemecký, anglický, francúzsky, maďarský, taliansky a španielsky. Preklady textov vám samozrejme vyhotovíme aj v ostatných používaných jazykoch, stačí, keď nám dáte vedieť, ktorý cieľový jazyk potrebujete. Môžu to byť tieto jazyky albánsky, arabský, arménsky, bulharský, český, čínsky, dánsky, fínsky, grécky, hebrejský, holandský, chorvátsky, indonézsky, japonský, latinský, macedónsky a samozrejme aj preklady textov v ďalších jazykoch.

Korektúra preložených textov pred tlačou je veľmi dôležitá. Korektori musia striktne dodržiavať určité pravidlá a správne používať korektorské znamienka. S dobrou korektúrou viete ušetriť veľa času a peňazí.

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.