0903 406 457

Čo je „polygrafická korektúra“ preložených textov?

Polygrafická korektúra pred tlačou alebo publikovaním preloženého textu, pomôže odstrániť prípadné preklepy, chýbajúce písmená, nesprávne rozdelenie slov na konci riadkov atď., čo sa môže stáť pri tlači preloženého textu nemalé peniaze.

Predtlačová korektúra (polygrafická kontrola) pred tlačou alebo publikovaním preloženého textu. Zameriava sa na kontrolu dodržiavania typografických zvyklostí daného jazyka, formátovanie, delenie slov a nedostatky vzniknuté pri grafickom spracovaní textu.

a.TOP preklady textu súkromných dokumentov aké potrebujete. Medzi preklady textu súkromných dokumentov patria napríklad: preklady textov zmluvy o predaji bytu / kúpe bytu, preklad textu zmluvy o predaji domu / kúpe domu, preklad zmluvy o predaji pozemku / kúpe pozemku, preklad textu zmluvy o predaji nehnuteľného majetku / kúpe nehnuteľného majetku, preklad zmluvy o predaji hnuteľného majetku / kúpe hnuteľného majetku, preklad textov zmluvy o predaji auta / kúpe auta, preklad zmluvy o predaji strojov / kúpe strojov, obyčajné preklady textov a iné preklady textov zu súkromnej oblasti.

Typy opráv:
odstránenie objektívnych chýb (preklepov, prehreškov proti pravidlám sadzby či pravopisu a pod.) vecná či štylistická revízia

Rozdelenie korektúr:
JAZYKOVÁ → kontrola terminológie, štýlu, gramatiky, zrozumiteľnosti, dodržanie grafickej úpravy a odstránenie drobných chýb a preklepov)
ODBORNÁ → kontrola realizovaná odborníkom (odborné termíny, vyjadrovanie)
PREDTLAČOVÁ → záverečná korektúra pred tlačou alebo publikovaním, odstránenie typografických chýb

Najčastejšie žiadané jazyky prekladov textu sú samozrejme nemecký, anglický, francúzsky, maďarský, taliansky a španielsky. Preklady textov vám samozrejme vyhotovíme aj v ostatných používaných jazykoch, stačí, keď nám dáte vedieť, ktorý cieľový jazyk potrebujete. Môžu to byť tieto jazyky albánsky, arabský, arménsky, bulharský, český, čínsky, dánsky, fínsky, grécky, hebrejský, holandský, chorvátsky, indonézsky, japonský, latinský, macedónsky a samozrejme aj preklady textov v ďalších jazykoch.

Korektúra preložených textov pred tlačou je veľmi dôležitá. Korektori musia striktne dodržiavať určité pravidlá a správne používať korektorské znamienka. S dobrou korektúrou viete ušetriť veľa času a peňazí.

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.