Čo je „polygrafická korektúra“ preložených textov?

Polygrafická korektúra pred tlačou alebo publikovaním preloženého textu, pomôže odstrániť prípadné preklepy, chýbajúce písmená, nesprávne rozdelenie slov na konci riadkov atď., čo sa môže stáť pri tlači preloženého textu nemalé peniaze.

Predtlačová korektúra (polygrafická kontrola) pred tlačou alebo publikovaním preloženého textu. Zameriava sa na kontrolu dodržiavania typografických zvyklostí daného jazyka, formátovanie, delenie slov a nedostatky vzniknuté pri grafickom spracovaní textu.

a.TOP preklady textu aké potrebujete. Úradné preklady textov (niekedy ich žiadate aj pod názvami súdne preklady, overené preklady, súdnoznalecké preklady alebo úradné preklady s okrúhlou pečiatkou). Medzi úradné preklady textov patria napríklad preklady rodných a sobášnych listov, úmrtné listy, preklad potvrdenia o trvalom pobyte. Rôzne preklady notárskych doložiek, preklad výpisu z katastra nehnuteľností, papierová komunikácia s úradmi a iné preklady textov.

Typy opráv:
odstránenie objektívnych chýb (preklepov, prehreškov proti pravidlám sadzby či pravopisu a pod.) vecná či štylistická revízia

Rozdelenie korektúr:
JAZYKOVÁ → kontrola terminológie, štýlu, gramatiky, zrozumiteľnosti, dodržanie grafickej úpravy a odstránenie drobných chýb a preklepov)
ODBORNÁ → kontrola realizovaná odborníkom (odborné termíny, vyjadrovanie)
PREDTLAČOVÁ → záverečná korektúra pred tlačou alebo publikovaním, odstránenie typografických chýb

Najčastejšie žiadané jazyky prekladov textu sú samozrejme nemecký, anglický, francúzsky, maďarský, taliansky a španielsky. Preklady textov vám samozrejme vyhotovíme aj v ostatných používaných jazykoch, stačí, keď nám dáte vedieť, ktorý cieľový jazyk potrebujete. Môžu to byť tieto jazyky: indonézsko-slovenský preklad, slovensko-indonézsky preklad, japonsko-slovenský preklad textu, slovensko-japonský preklad textu, latinsko-slovenský preklad, slovensko-latinský preklad, macedónsko-slovenský preklad textov, slovensko-macedónsky preklad textov, maďarsko-slovenský preklad, slovensko-maďarský preklad, nemecko-slovenský preklad textu, slovensko-nemecký preklad textu, nórsko-slovenský preklad, slovensko-nórsky preklad, perzsko-slovenský preklad textov, slovensko-perzský preklad textov, poľsko-slovenský preklad, slovensko-poľský preklad a samozrejme aj preklady textov v ďalších jazykoch.

Korektúra preložených textov pred tlačou je veľmi dôležitá. Korektori musia striktne dodržiavať určité pravidlá a správne používať korektorské znamienka. S dobrou korektúrou viete ušetriť veľa času a peňazí.

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.