0903 406 457

Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade?

Pretože je to zákonom zakázané. V zákone o súdnych prekladateľoch je jasne stanovené, že súdny prekladateľ musí vyhotoviť preklad kompletného textu.

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.